A przepisy?

mar 5, 2013 przez

A przepisy?

Reguły prawne i obowiązują od wieków i dotyczą wielu zagadnień życia. Większości krajów Europejskich, do których należy także Polska, obowiązują przepisy prawa, które obejmują wędkarzy. Stanowią one zbiór pewnych zasad, które określają na jakich warunkach może się odbywać amatorski połów. Określają one także pewne reguły, które chronią wody i zwierzęta, w tym oczywiście ryby. Każdy kto oddaje się pasji wędkarskiej musi zdawać sobie sprawę, że wszystkich na równo obowiązują przepisy prawa dotyczące samego połowu. Ochrona dotyczy także samej przyrody, która otacza i również ma ogromne znaczenie. Jednym z podstawowych przepisów prawa jest Ustawa o Rybactwie Śródlądowym oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ustawa Prawo Wodne i Ustawa o Ochronie Przyrody. Każdy rybak wie, że jednym z ważniejszych dokumentów, które uprawniają do amatorskiego połowu ryb jest Karta Wędkarska. Prawo nie ustala dziennych limitów, choć obecnie wiele towarzystw wędkarskich wprowadza ograniczenia.