Dlaczego twardość wody w akwarium jest ważna?

maj 13, 2017 przez

Parametry wody w akwarium powinny być regularnie sprawdzane i w razie potrzeby korygowane przez akwarystów. Zaniechanie takiego działania może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji dla całego ekosystemu zbiornika, niekiedy nawet do chorób lub śmierci roślin i zwierząt. Jednym z najważniejszych parametrów, oprócz odczynu pH, zawartości fosforanów i azotanów, należy wartość twardości wody. Istnieje kilka oddzielnych współczynników, które należy brać pod uwagę.

Twardość wody w akwarium – rodzaje twardości wody

Twardość wody podaje się w trzech różnych wartościach. Przede wszystkim mów się o KH – czyli twardości przemijającej (inaczej węglanowej), która jest bardzo ważna dla akwarystów. Pozwala ona określić wartość anionów węglanowych i wodorowęglanu, które są bardzo potrzebne dla zachowania równowagi całego biosystemu w akwarium. Dzięki temu można zachować stały poziom pH, bez gwałtownych skoków i zmian.

Twardość węglanowa wraz z twardością niezmienną stanowią całkowitą twardość wody, która wpływa na kształtowanie się metabolizmu wszystkich żywych mieszkańców zbiornika.

Aby zachować dobrą kondycję zbiornika, należy regularnie dbać i sprawdzać wartości poszczególnych parametrów.

Podobne

Tagi